2. 5. 2016

Pravna obvestila

GARANCIJA

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica oziroma račun velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Podjetje zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak. V primeru okvare izdelka se obrnete na pooblaščenega serviserja oziroma na naše podjetje. Vse napake nastale v okviru garancijske dobe mora kupec sporočiti oz. prijaviti preko interneta  pooblaščenemu serviserju v pisni ali e-obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku. Stranka mora ob uveljavljanju garancije pooblaščenemu serviserju dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico oziroma račun, kjer je naveden datum dobave, serijska številka in garancijski čas za posamezne artikle.

ŠKODA ZA KATERO PODJETJE NE ODGOVARJA

 • za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela, …)

 • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja

 • pri spremembah na aparatu

 • pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči, itd.

 • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu

 • pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb

 • pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka

 • pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja

 • za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe  računalniškega sistema s strani stranke, ne odgovarjamo.

REKLAMACIJA

Reklamacije sprejemamo v roku 8 delovnih  od prejema izdelka oz. opravljene storitve. Prosimo, da nas s pisno obrazložitvijo obvestite preko elektronske pošte o vzrokih za reklamacijo in da podrobno opišete napako. V primeru, da odstopate od naročila izdelka (ne storitve), nam izdelek vrnete. Blago mora biti nepoškodovano, v nespremenjeni količini, zapakirano v originalno embalažo in s pripadajočimi dokumenti. Po prejemu izdelka vam bomo vrnili znesek v višini vrednosti vrnjenega blaga ali pa vam ga bomo po dogovoru vzeli v dobropis pri nakupu drugega izdelka.

PRAVICA DO VRAČILA BLAGA, ODSTOP OD NAKUPA

Stranki pripada pravica, da lahko po prevzemu blaga zaradi svoje napake vrne naročeno blago brez kakršnekoli odškodnine, v kolikor napako javi nemudoma oz. najkasneje v roku enega (1) delovnega dne. Blago zamenjamo v roku 8-ih delovnih dni po prevzemu, po cenah zmanjšanih za 10%. O vračilu blaga mora predhodno obvestiti podjetje po telefonu. Zaradi napake podjetja pri izdaji blaga napačno blago zamenjamo brez dodatnih stroškov za partnerja. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija dobavnice ali računa. Možnost vračila ne velja:

 • za potrošni material v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjen oz. izdelek uporabljen
 • za odprto in uporabljeno programsko opremo