2. 5. 2016

Ekologija

STARA NEUPORABNA ELEKTRONSKA OPREMA

Obveščamo vas, da lahko odpadno električno in elektronsko opremo brezplačno oddate ob nakupu nove.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate ob nakupu nove opreme in ob dostavi nove opreme.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate v okviru razreda, v katerega se kupljena oprema uvršča.

Primer: kupite računalnik in monitor in oddate računalnik ter monitor kateregakoli proizvajalca.
– število kosov oddane opreme mora biti enako številu kosov kupljene opreme
– odpadna oprema ne sme biti razstavljena ali poškodovana tako, da je ni mogoče prenašati ali prevažati na enak način kot novo električno in elektronsko opremo ali ogroža zdravje zaposlenih delavcev, ki to opremo prevzamejo.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko ob zgoraj navedenih pogojih brezplačno oddate:
– na prodajnem mestu, na katerem ste kupili novo električno in elektronsko opremo
– v zbirne centre komunalnih odpadkov
– v zbiralnice prevzemnikov odpadkov (Dinos, Surovina…)

KARTUŠE IN TONERJI

Na sedežu podjetja lahko oddate izpraznjene tonerje in kartuše, brez kakršnih koli obveznosti nakupa oz. naročil.

Skupaj prispevajmo k čistejšemu okolju.