28. 4. 2016

Informativni zasloni

S pomočjo informativnih zaslonov, postavljenih v hodnikih, avlah šole in zbornicah, ponudite informacije obiskovalcem šole, učencem in učiteljem o aktualnih dogodkih, nadomeščanjih, jedilniku, trženju propagandnega materiala, oglaševanja donatorjev …

Posredujemo vam lahko ponudbo za stropno oz. stensko montažo LCD zaslona, nosilca zaslona, električne in internetne povezave vašega obstoječega računalnika z LCD zaslonom ter programske rešitve upravljanja informacij posredovanih na LCD zaslon. V primeru, da se odločite za SMART TV, ne potrebujete računalnika, le internetno povezavo za upravljanje podatkov na interaktivnem zaslonu (interaktivni zaslon lahko upravljate s kateregakoli računalnika povezanega v internet).